mestrini-brilenzaak-maastricht-marketing-hugo-thomassen - Cropped.png

Werven & aannemen internationals

Wij zijn een dynamische grensregio met een internationale mindset! Met ongeveer 14.000 internationale studenten per jaar en meer dan 27.000 internationals die in onze regio wonen, kunnen we zeggen dat we een aantrekkelijke regio zijn. Niet alleen voor grenswerkers maar zeker ook voor internationaal talent.

Onze regio staat bekend om kennis en innovatie. Op onze Brightlands-campussen werken bijna 30.000 mensen aan baanbrekende innovaties en ook ons innovatieve MKB heeft al vanuit de hele wereld talent mogen verwelkomen!

Arbeidsrecht & regelgeving

De regelgeving in Nederland biedt u verschillende mogelijkheden waarop u internationaal talent kunt aanwerven, de beste talenten kunt inzetten en kunt investeren in afstuderend hoger opgeleid potentieel. Onze partner het Expat Centre Maastricht Region is de expert die u als werkgever (gevestigde bedrijven of startups) kan adviseren over de laatste ontwikkelingen.

Fast Track procedure EU citizens

Het Expat Centre Maastricht Region biedt een unieke fast-track procedure aan om werknemers uit de EU/EEA, die naar Nederland verhuizen (al dan niet met gezinsleden) te registreren als kennismigrant (hoogopgeleide arbeidsmigrant), onderzoeker of artiest. Om in aanmerking te komen voor deze fast-track registratie dient de werkgever bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst  - aangemeld te zijn als erkend referent.

Reguliere EU procedure
  • EU inwoners zijn vrij om te wonen en werken binnen de EU lidstaten. Een werkvergunning of visum is niet nodig.
  • Wanneer een EU inwoner naar Nederland verhuist dient men zich binnen 5 werkdagen na aankomst te registreren bij de betreffende gemeente. Zij dienen de volgende documenten te overleggen:
    • Een geldig paspoort of ID-kaart;
    • Niet-EU inwoners dienen ook een geldige verblijfsvergunning te overhandigen (of aantonen dat deze is aangevraagd binnen 4 weken);
    • Een huurovereenkomst, of een ondertekend document incl. kopie paspoort van de hoofdbewoner waarin wordt verklaard dat het de aanvrager is toegestaan op het betreffende adres te wonen of een document dat bewijst dat de aanvrager eigenaar is van een pand (eigendomsakte of akte van levering).
EU werknemers Fast Track procedure
  • Een EU werknemer die in dienst treedt bij een werkgever die bij IND geregistreerd staat als "erkend referent", kan gebruik maken van de Fast Track procedure en zo een hun Burgerservicenummer – BSN aanvragen bij het Expat Centre Maastricht Region. De werknemer dient daarbij een woonadres te overhandigen binnen een van de deelnemende gemeenten.
  • De werknemer krijgen vervolgens, binnen 5 werkdagen na hun registratie bij het Expat Centre Maastricht Region, het BSN per post toegestuurd. Meer...

 

Fast track procedure non-EU citizens

Nederland verwelkomt internationaal talent en erkent hun bijdrage en impact op de Nederlandse samenleving en industrie. Ook voor niet-EU inwoners biedt de  Immigratie- en Naturalisatiedienst – IND de Fast Track procedure aan. Meer...

Talent Coalition

Zuid-Limburg (Maastricht Region vanuit internationaal perspectief) is sinds 2023  samenwerkingspartner van de landelijke "Talent Coalition": een alliantie van regio's in Nederland die sinds 2017 al haar activiteiten richt op het aantrekken en behouden van hoogopgeleid internationaal STEM-talent (STEM staat voor Science, Technology, Engineering, Mathematics). De Talent Coalition wordt gecoördineerd door de Netherlands Point of Entry (NPE), onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

De coalitie wil een rode loper uitrollen voor internationaal talent. Daarom ontwikkelt, bouwt en promoot de coalitie concrete initiatieven om ervoor te zorgen dat internationaal talent graag in Nederland wil settelen en zich snel thuis voelt. Enkele andere partners van de Talent Coalition zijn Nuffic, Brainport Eindhoven, The Hague International Centre, International Welcome Centre Utrecht en het International Welcome Centre North.

Sinds 2023 heeft de Talent Coalition een job portal gelanceerd op haar nationale platform: www.welcome-to-nl.nl. Een duidelijk en eenvoudig overzicht van alle werkgevers in Nederland met een vacature voor internationaal, hoogopgeleid STEM-talent.

Bij de lancering van deze website hebben wij de jobportal Maastricht Region geïntegreerd.

 

 

Relocation App

De Talent Coalition heeft hard gewerkt aan de Welcome to NL Relocation App. Deze app vormt als het ware een gids voor internationals die hun ondersteunt in alle stappen om hun komst naar Nederland zo soepel mogelijk te laten verlopen.