Double taxation of Dutch civil servants in Germany

 14.12.2023

Er is momenteel veel discussie over het belastingverdrag Nederland Duitsland. Onderwerp van de discussie is of het loon dat een ambtenaar in Nederlandse dienst die in Duitsland woont en bijvoorbeeld in homeoffice werkt, in Duitsland moet worden belast. Dit geldt niet alleen voor ambtenaren, maar ook voor gelijkgestelden, bijvoorbeeld personeel in dienst van sommige universiteiten.

In het belastingverdrag Nederland Duitsland is een apart artikel (artikel 18) opgenomen over het belasten van loon en pensioenen van ambtenaren. Hoofdregel is dat het loon en het pensioen alleen in dat land belast wordt dat het loon of het pensioen uitkeert (kasstaatprincipe). Onder dit artikel hangen echter twee uitzonderingsregels. De eerste uitzondering heeft te maken met de nationaliteit van de ambtenaar. Heeft de ambtenaar (of gelijkgestelde) de Duitse nationaliteit, dan worden de werkzaamheden die bijvoorbeeld in homeoffice worden verricht, in Duitsland belast. De tweede uitzondering heeft te maken met de reden waarom de ambtenaar in Duitsland woont. Het salaris wordt niet in Nederland belast als de ambtenaar niet alleen voor zijn werkzaamheden in Duitsland woont.

Die tweede uitzondering, de reden waarom de ambtenaar in Duitsland woont is nu bepalend voor de discussie. De Nederlandse belastingdienst geeft als uitleg dat deze uitzondering van toepassing is op bijvoorbeeld lokaal aangeworven personeel op een buitenlandse ambassade. Zij kunnen dan in hun woonland de belastingen afdragen en hoeven geen Nederlandse aangifte te doen. Het Duitse Finanzamt ziet dit anders, zij gaan uit van de letterlijke tekst van het verdrag. Woont een ambtenaar vrijwillig in Duitsland, dan valt dat deel van het salaris onder de Duitse inkomstenbelasting dat de ambtenaar in homeoffice werkt.

De Rechtbank Zeeland-West Brabant heeft hierover in juli 2022 al een uitspraak gedaan en bevestigde de Duitse zienswijze. De Nederlandse belastingdienst moest daarom vrijstelling ter voorkoming van dubbele belasting verlenen over dat deel van het salaris dat de ambtenaar in Duitsland werkt.

Omdat de zienswijze van de Nederlandse belastingdienst (nog) niet is aangepast zal het salaris in Nederland volledig worden belast. Ook is het mogelijk dat de Nederlandse en Duitse ministeries in overleg gaan en dat de Nederlandse zienswijze door Duitsland wordt overgenomen. Tot die tijd blijven deze ambtenaren in het ongewisse en worden zij (over een deel) over hun inkomen dubbel belast.

Zodra hierover meer bekend wordt zullen wij daarover berichten.

Dit is een nieuwsbericht van Grenzinfo. Bekijk het originele nieuwsbericht.

grenzinfo_logo.svg
Back to the homepage
Share this page!
tax-return-netherlands.jpg